Autores e Escolas

Enlaza as columnas

  

Elixe os elementos correctos da columna da dereita

Locke
Henri Bergson
Fichte
Gorxias
Ockham